werkwijze

Iconium start met de gekende marketingprincipes, waar getracht wordt een correcte invulling te geven aan de behoeften van de consument.
De invulling van de behoeften van de allochtone bevolking en het creëren van de juiste verlangens vereist echter een specifieke aanpak.
Naast de bestaande marketingstrategie dient dus een andere marketingmix te worden gecreëerd om waardecreatie te bekomen voor deze doelgroep.
Het concept van Iconium baseert zich op de kracht van het engagement van alle betrokken partijen, zowel de dienstverlener / producent als de afnemer.
Onderstaand stappenplan brengt ons naar dit engagement van samenwerking!
Alvorens Iconium een potentiële klant benadert, is het huiswerk gebeurd.
Wij screenen vooraf uw product of dienst en bekijken welke aanpassingen er nodig zijn om aanvaard te worden binnen een andere etnische groepering.
Een eerste persoonlijk contact met onze klant brengt een directe meerwaarde inzake inzicht omtrent product, prijs, plaats en promotie in deze voor hem “nieuwe” afzetmarkt.
Na de eerste gesprekken wordt er mede in overleg met de klant een verdere analyse uitgevoerd op zowel markt, product als prijs
om zodoende, hier een juiste marketingmix uit te distilleren.
Van zodra hierover een consensus is bereikt tussen de klant en Iconium, wordt een eerste kleinschalig doch representatief marktonderzoek verricht.
Op basis van dit laatste wordt opnieuw in overleg met de klant een promotiebudget bepaald en een keuze van de kanalen gemaakt.
Eenmaal we het stappenplan hebben bepaald in overleg met de klant, geven wij ons engagement om het maximum aan resultaat uit de campagne te halen. Tussentijdse controles laten toe het reeds behaalde resultaat te analyseren en bij te sturen naar het beoogde resultaat.