internationaal

De economische groei in Turkije bedroeg de voorbije jaren gemiddeld 5 %.
In 2010 bedroeg deze groei zelfs 10 %.
Het gemiddelde inkomen blijft stijgen en de grote middenklasse spendeert graag geld aan ingevoerde, nieuwe producten. Turkije heeft de jongste bevolking in Europa en vormt daarom een belangrijke potentiële afzetmarkt voor Belgische goederen en diensten.

Uit onderzoek kennen we het consumptiegedrag in Turkije. Vele Belgische producten zijn vandaag ongekend in Turkije. Een succesvolle introductie in de toekomst is één van onze peilers voor uw groeiplannen.

Iconium kan voor uw bedrijf de juiste partner zijn om marktonderzoek te verrichten, joint-venture partners te screenen en lokale marketingstrategieën uit te werken, rekening houdende met het Turkse consumptiegedrag.