marketing

Wat is etnomarketing feitelijk?

Door |21 oktober 2016|

Kort door de bocht handelt het om marketingcampagnes die gericht worden uitgevoerd naar andere etnische groepen. Naast de economische impact is er een nog veel belangrijker impact op sociaal maatschappelijk vlak! De opzet dient dus veel ruimer te worden bekeken binnen een interculturele samenwerking. Een samenwerking waar men leert van elkaar, investeert in elkaar, men […]

Welk concept gebruikt Iconium om aan marketing te doen?

Door |22 februari 2015|

Er zijn al heel wat definities opgesteld om marketing te omschrijven.

Veel bedrijven hanteren echter nog steeds een verkoopconcept in tegenstelling tot een marketingconcept.

Een definitie die onze aanpak het beste beschrijft en ondersteunt is de definitie van Peter Drucker:

“The aim of marketing is to make selling superfluous. The aim of marketing is to know the customer so […]