iconium

Welke USP hanteert Iconium?

Door |22 februari 2015|

Iconium heeft voor zichzelf een voorsprong uitgebouwd welke  resulteert in een uniek aanbod voor onze klanten!
Wij kennen als geen ander het koopgedrag en de verlangens van de allochtone gemeenschap in België.
Een gespreide marktstudie heeft ons, gedurende de jaren voorafgaand aan de oprichting van Iconium, kennis verschaft die anderen niet hebben.

Het op de markt brengen van […]

Welke kanalen gebruikt Iconium om mijn boodschap over te brengen aan het doelpubliek?

Door |22 februari 2015|

Afhankelijk van product of dienst wordt in overleg met de klant bepaald welke marketingmix wordt toegepast.
Promotion of commerciële communicatie wordt hierbij als belangrijkste onderdeel niet uit het oog verloren.
Niet alle kanalen dienen te worden aangesproken en een juiste goede keuze in afstemming met het budget,
dienen een maximale ROMI te garanderen (Return On Marketing Investment)

Iconium maakt […]

Wie is Iconium?

Door |22 februari 2015|

Het idee en concept werd door 2 mensen uitgewerkt, die zonder enig vooroordeel over diens waarden, geloof en afkomst , die een engagement aangingen.
Reeds jaren voor de oprichting van Iconium was het idee ontstaan om mensen te verbinden, en dat marketing hiervoor het juiste tool ging zijn…
Lees ons verhaal: Gurhan & Ary…

 

Waarom een engagement aangaan met Iconium?

Door |22 februari 2015|

Iconium heeft een heel specifieke en doelgerichte manier om de dingen aan te pakken.
Daarnaast hebben wij door jaren voorbereiding een heel ruim netwerk uitgewerkt via hetwelk wij via influencers heel snel mensen kunnen aanzetten hun koopgedrag aan te passen.

Iconium weet ook perfect met welke verlangens, welke basisbehoeften dienen ingevuld te worden naar diverse etnische groeperingen.

De commerciële communicatiekanalen, […]

Welk concept gebruikt Iconium om aan marketing te doen?

Door |22 februari 2015|

Er zijn al heel wat definities opgesteld om marketing te omschrijven.

Veel bedrijven hanteren echter nog steeds een verkoopconcept in tegenstelling tot een marketingconcept.

Een definitie die onze aanpak het beste beschrijft en ondersteunt is de definitie van Peter Drucker:

“The aim of marketing is to make selling superfluous. The aim of marketing is to know the customer so […]