Welke kanalen gebruikt Iconium om mijn boodschap over te brengen aan het doelpubliek?

Door |22 februari 2015|

Afhankelijk van product of dienst wordt in overleg met de klant bepaald welke marketingmix wordt toegepast.
Promotion of commerciële communicatie wordt hierbij als belangrijkste onderdeel niet uit het oog verloren.
Niet alle kanalen dienen te worden aangesproken en een juiste goede keuze in afstemming met het budget,
dienen een maximale ROMI te garanderen (Return On Marketing Investment)

Iconium maakt […]