faq

Inzake “ermee starten” zeker! Maar dat wil niet zeggen dat je bepaalde concepten één op één kan overnemen. België is nu eenmaal een complex land waar een juiste aanpak zich opdringt. Pas de laatste jaren zijn er enkele studies geweest inzake spreiding en aantal alsook consumptiegedrag. Op basis hiervan wordt zeer duidelijk dat er potentieel is!

Er zijn nog heel wat verschillen die moeilijk in één commerciële boodschap te vatten zijn. Wij zijn er echter wel van overtuigd dat je geen 2 totaal verschillende verhalen naast elkaar kan brengen, en je diversiteit moet opnemen binnen elk verhaal. Etnomarketing heeft wel degelijk nog een toekomst in België, maar zal met de jaren afzwakken in belang wanneer een multiculturele maatschappij volwaardig is gevormd.

Angst voor stereotypering is geen reden om niet te communiceren. Veel allochtone mensen van 2e en 3e generatie hebben een dubbele identiteit en zijn zich goed bewust van marketingacties, maar het feit dat je communiceert geeft blijk van acceptatie en respect voor je klant. Tijd voor actie dus en met trial en error zal je ervaring opbouwen. Behoed je echter voor religieuze boodschappen omwille van hun geladenheid.

Een waarachtig verhaal met een intern draagvlag wekt vertrouwen en zorgt voor een goede reputatie binnen de doelgroep. Knoop relaties aan met de juiste contactpersonen binnen de gemeenschap een raak mensen met een verhaal dat aansluit bij hun leefwereld.

Dit hangt van bedrijf tot bedrijf af, maar een eerste belangrijke stap is het durven investeren in personeel met andere etnische origine. Daarna zijn product en promotie meestal aan de beurt om geëvalueerd te worden. Aanwezig zijn op die locaties waar de boodschap overkomt blijkt soms makkelijker dan men denkt.

Je tot de allochtoon of bvb de moslim richten is veel te ruim. Meer dan 190 nationaliteiten in België zorgt voor een grote diversiteit en dient verder te worden opgedeeld naar leefwijze en culturele waarden die een bindmiddel vormen.
Een gerichte aanpak naar een groep toe waar een duidelijk gevoel van “behoren tot” heerst leidt al snel tot mond aan mond reclame.

Geen opportunistische houding maar een aanpak die een draagvlak heeft.
Een interne scan binnen het bedrijf, van zijn product en/of dienstverlening brengt veel aan het licht! Samen met onze klant gaan wij een duidelijke doelgroep afbakenen die kans tot slagen heeft.

Kort door de bocht handelt het om marketingcampagnes die gericht worden uitgevoerd naar andere etnische groepen. Naast de economische impact is er een nog veel belangrijker impact op sociaal maatschappelijk vlak! De opzet dient dus veel ruimer te worden bekeken binnen een interculturele samenwerking. Een samenwerking waar men leert van elkaar, investeert in elkaar, men de waarden van een ander respecteert en een integratie met behoud van die waarden toelaat.
Dit alles met een win-win doelstelling!

Iconium heeft voor zichzelf een voorsprong uitgebouwd welke  resulteert in een uniek aanbod voor onze klanten!
Wij kennen als geen ander het koopgedrag en de verlangens van de allochtone gemeenschap in België.
Een gespreide marktstudie heeft ons, gedurende de jaren voorafgaand aan de oprichting van Iconium, kennis verschaft die anderen niet hebben.

Het op de markt brengen van fictieve “juiste” producten en diensten hebben ons duidelijk gemaakt dat er een groot verlangen was deze aan te schaffen.
Met juiste bedoelen we producten en of diensten die voor deze groep een bevrediging vorm van hun behoefte als klant.

Een juiste benadering van de eigenschappen van het aanbod leiden dan ook tot een klantentevredenheid die repetitieve aankoop in de hand werkt,
samen met een positieve mond-aan-mond reclame.

Wij kunnen een zeer uitgebreid netwerk snel en efficient inzetten om bepaalde boodschappen over te brengen.

Afhankelijk van product of dienst wordt in overleg met de klant bepaald welke marketingmix wordt toegepast.
Promotion of commerciële communicatie wordt hierbij als belangrijkste onderdeel niet uit het oog verloren.
Niet alle kanalen dienen te worden aangesproken en een juiste goede keuze in afstemming met het budget,
dienen een maximale ROMI te garanderen (Return On Marketing Investment)

Iconium maakt daarom gebruik van gerichte social media, TV en radiokanalen die door de allochtone bevolking gevolgd worden, om uw boodschap effectiever over te brengen.

Wij maken ook gebruik van digital-casting reclameborden die zich op publieke plaatsen bevinden waar deze doelgroepen frequent en doorlopend aanwezig zijn.

Steeds wordt in overleg met de klant het stappenplan bepaald.

Het idee en concept werd door 2 mensen uitgewerkt, die zonder enig vooroordeel over diens waarden, geloof en afkomst , die een engagement aangingen.
Reeds jaren voor de oprichting van Iconium was het idee ontstaan om mensen te verbinden, en dat marketing hiervoor het juiste tool ging zijn…
Lees ons verhaal: Gurhan & Ary…

 

Iconium heeft een heel specifieke en doelgerichte manier om de dingen aan te pakken.
Daarnaast hebben wij door jaren voorbereiding een heel ruim netwerk uitgewerkt via hetwelk wij via influencers heel snel mensen kunnen aanzetten hun koopgedrag aan te passen.

Iconium weet ook perfect met welke verlangens, welke basisbehoeften dienen ingevuld te worden naar diverse etnische groeperingen.

De commerciële communicatiekanalen, welke wij hanteren, zijn perfect afgestemd op deze doelgroep.
Hetgeen zorgt voor een onmiddellijk resultaat van correct opgezette marketing campagnes.

ROMI gegarandeerd!

Er zijn al heel wat definities opgesteld om marketing te omschrijven.

Veel bedrijven hanteren echter nog steeds een verkoopconcept in tegenstelling tot een marketingconcept.

Een definitie die onze aanpak het beste beschrijft en ondersteunt is de definitie van Peter Drucker:

“The aim of marketing is to make selling superfluous. The aim of marketing is to know the customer so well that the product or a service fits him and sells itself.
Ideally, marketing should result in a customer who is willing to buy. All that should be needed then is to make the product or service available i.e. logistics rather then salesmanship, and statical distribution rather then promotion.”

Bron: Peter Drucker, Management: Task, Responsibilities, PracticesHarper & Row Publishers, New York,1973, pp. 64-65