Afhankelijk van product of dienst wordt in overleg met de klant bepaald welke marketingmix wordt toegepast.
Promotion of commerciële communicatie wordt hierbij als belangrijkste onderdeel niet uit het oog verloren.
Niet alle kanalen dienen te worden aangesproken en een juiste goede keuze in afstemming met het budget,
dienen een maximale ROMI te garanderen (Return On Marketing Investment)

Iconium maakt daarom gebruik van gerichte social media, TV en radiokanalen die door de allochtone bevolking gevolgd worden, om uw boodschap effectiever over te brengen.

Wij maken ook gebruik van digital-casting reclameborden die zich op publieke plaatsen bevinden waar deze doelgroepen frequent en doorlopend aanwezig zijn.

Steeds wordt in overleg met de klant het stappenplan bepaald.