Kort door de bocht handelt het om marketingcampagnes die gericht worden uitgevoerd naar andere etnische groepen. Naast de economische impact is er een nog veel belangrijker impact op sociaal maatschappelijk vlak! De opzet dient dus veel ruimer te worden bekeken binnen een interculturele samenwerking. Een samenwerking waar men leert van elkaar, investeert in elkaar, men de waarden van een ander respecteert en een integratie met behoud van die waarden toelaat.
Dit alles met een win-win doelstelling!