Inzake “ermee starten” zeker! Maar dat wil niet zeggen dat je bepaalde concepten één op één kan overnemen. België is nu eenmaal een complex land waar een juiste aanpak zich opdringt. Pas de laatste jaren zijn er enkele studies geweest inzake spreiding en aantal alsook consumptiegedrag. Op basis hiervan wordt zeer duidelijk dat er potentieel is!