Angst voor stereotypering is geen reden om niet te communiceren. Veel allochtone mensen van 2e en 3e generatie hebben een dubbele identiteit en zijn zich goed bewust van marketingacties, maar het feit dat je communiceert geeft blijk van acceptatie en respect voor je klant. Tijd voor actie dus en met trial en error zal je ervaring opbouwen. Behoed je echter voor religieuze boodschappen omwille van hun geladenheid.