Een waarachtig verhaal met een intern draagvlag wekt vertrouwen en zorgt voor een goede reputatie binnen de doelgroep. Knoop relaties aan met de juiste contactpersonen binnen de gemeenschap een raak mensen met een verhaal dat aansluit bij hun leefwereld.