FAQs

Moet België leren van zijn buurlanden?

Door |21 oktober 2016|

Inzake “ermee starten” zeker! Maar dat wil niet zeggen dat je bepaalde concepten één op één kan overnemen. België is nu eenmaal een complex land waar een juiste aanpak zich opdringt. Pas de laatste jaren zijn er enkele studies geweest inzake spreiding en aantal alsook consumptiegedrag. Op basis hiervan wordt zeer duidelijk dat er potentieel […]

Is één mainstream boodschap niet de makkelijkste manier?

Door |21 oktober 2016|

Er zijn nog heel wat verschillen die moeilijk in één commerciële boodschap te vatten zijn. Wij zijn er echter wel van overtuigd dat je geen 2 totaal verschillende verhalen naast elkaar kan brengen, en je diversiteit moet opnemen binnen elk verhaal. Etnomarketing heeft wel degelijk nog een toekomst in België, maar zal met de jaren […]

Kan ik een foute boodschap uitsturen?

Door |21 oktober 2016|

Angst voor stereotypering is geen reden om niet te communiceren. Veel allochtone mensen van 2e en 3e generatie hebben een dubbele identiteit en zijn zich goed bewust van marketingacties, maar het feit dat je communiceert geeft blijk van acceptatie en respect voor je klant. Tijd voor actie dus en met trial en error zal je […]

Hoe kom je uiteindelijk tot succesvolle ruilactie?

Door |21 oktober 2016|

Een waarachtig verhaal met een intern draagvlag wekt vertrouwen en zorgt voor een goede reputatie binnen de doelgroep. Knoop relaties aan met de juiste contactpersonen binnen de gemeenschap een raak mensen met een verhaal dat aansluit bij hun leefwereld.

Wat dien je aan te passen in je marketingmix?

Door |21 oktober 2016|

Dit hangt van bedrijf tot bedrijf af, maar een eerste belangrijke stap is het durven investeren in personeel met andere etnische origine. Daarna zijn product en promotie meestal aan de beurt om geëvalueerd te worden. Aanwezig zijn op die locaties waar de boodschap overkomt blijkt soms makkelijker dan men denkt.

Welke segmentatie pas je toe bij etnomarketing?

Door |21 oktober 2016|

Je tot de allochtoon of bvb de moslim richten is veel te ruim. Meer dan 190 nationaliteiten in België zorgt voor een grote diversiteit en dient verder te worden opgedeeld naar leefwijze en culturele waarden die een bindmiddel vormen.
Een gerichte aanpak naar een groep toe waar een duidelijk gevoel van “behoren tot” heerst leidt al […]

Hoe start je aan etnomarketing?

Door |21 oktober 2016|

Geen opportunistische houding maar een aanpak die een draagvlak heeft.
Een interne scan binnen het bedrijf, van zijn product en/of dienstverlening brengt veel aan het licht! Samen met onze klant gaan wij een duidelijke doelgroep afbakenen die kans tot slagen heeft.

Wat is etnomarketing feitelijk?

Door |21 oktober 2016|

Kort door de bocht handelt het om marketingcampagnes die gericht worden uitgevoerd naar andere etnische groepen. Naast de economische impact is er een nog veel belangrijker impact op sociaal maatschappelijk vlak! De opzet dient dus veel ruimer te worden bekeken binnen een interculturele samenwerking. Een samenwerking waar men leert van elkaar, investeert in elkaar, men […]

Welke USP hanteert Iconium?

Door |22 februari 2015|

Iconium heeft voor zichzelf een voorsprong uitgebouwd welke  resulteert in een uniek aanbod voor onze klanten!
Wij kennen als geen ander het koopgedrag en de verlangens van de allochtone gemeenschap in België.
Een gespreide marktstudie heeft ons, gedurende de jaren voorafgaand aan de oprichting van Iconium, kennis verschaft die anderen niet hebben.

Het op de markt brengen van […]

Welke kanalen gebruikt Iconium om mijn boodschap over te brengen aan het doelpubliek?

Door |22 februari 2015|

Afhankelijk van product of dienst wordt in overleg met de klant bepaald welke marketingmix wordt toegepast.
Promotion of commerciële communicatie wordt hierbij als belangrijkste onderdeel niet uit het oog verloren.
Niet alle kanalen dienen te worden aangesproken en een juiste goede keuze in afstemming met het budget,
dienen een maximale ROMI te garanderen (Return On Marketing Investment)

Iconium maakt […]