visual marketing

De uitdagingen rond een visuele identiteit voor bedrijven en instellingen situeren zich niet alleen binnen een technologische context. Ook sociaal-culturele aspecten spelen een grote rol. Het visualiseren van onze multiculturele samenleving, vormt daarbij een grote uitdaging. Dat is niet alleen op het gebied van integratie en participatie noodzakelijk, ook economisch is het relevant en heeft het een grote invloed op maatschappelijk gebied. Het is in belangrijke mate een visuele dialoog waaraan iedereen participeert en waarrond vertrouwensrelaties worden opgebouwd. In België zijn meer dan 190 nationaliteiten aanwezig, elk met hun eigen levenswijze en culturele waarden. We zien ze amper terug in de visuele communicatie (in België) – ook al groeit de bewustwording binnen de ondernemerswereld. En als er al mee gewerkt wordt, dan is het vaak gericht op een complete gemeenschap en niet op een afgebakende groep. De Turkse gemeenschap kijkt nu eenmaal anders naar de wereld dan de Marokkaanse gemeenschap en wil dan ook op een andere manier aangesproken en gevisualiseerd worden. De eventuele angst voor stereotypen mag je dus niet verhinderen om de (visuele) dialoog aan te gaan! Door je communicatie uit te breiden naar andere culturen, toon je dat je die culturen respecteert en accepteert.

Straalt jouw onderneming op het gebied van etno marketing uit wat je vandaag bent en morgen wil zijn? We helpen je graag deze vraag te beantwoorden op creatief en strategisch vlak.

uit onze blog