hayat

“Hayat, samen werkt het!” is een project welke Iconium heeft uitgewerkt om een betere dialoog tot stand te brengen tussen overheidsinstellingen, Ngo’s, Belgische bedrijven en bevolkingsgroepen met een migratieachtergrond in België.
(Meer info op www.hayat.be)

Hayat, wat voor “leven” staat zowel in het Turks als Arabisch, vormt de leidraad doorheen alle communicatie en zal volgende  5 thema opnemen:

  • studeren
  • werken en werk vinden
  • wonen
  • gezondheid
  • ontspanning

Hayat heeft als doel om, naast het bezorgen van gerichte informatie hieromtrent, van diversiteit het nieuwe normaal te maken binnen bedrijven en een beter afgestemd product- en dienstenaanbod te creëren voor diverse bevolkingsgroepen, door het aangaan van een dialoog.

De nood stelt zich om meer diversiteit binnen alle niveaus van onze Belgische ondernemingen te brengen, om alzo deze dialoog en samenwerking op een adequate manier aan te gaan.

Hayat wenst deze betere communicatie te realiseren in samenwerking met etnisch-culturele verenigingen welke met regelmaat worden bezocht, zoals ontspanningsruimten van gebedshuizen, cafés, buurthuizen, sportverenigingen, vrouwenverenigingen e.a., dit door diverse communicatiemiddelen in te zetten zoals sociale media (Facebook, Instagram, Pinterest e.a.) en narrow casting (Mediaschermen)

Volg ons op Facebook!

uit onze blog