iconium, etnomarketing

Het eerste en enige adviesbureau in België dat zich enkel en alleen toelegt op cultuurgebonden consultancy met het doel integratie te bevorderen, zonder diversiteit aan te tasten!

Iconium adviseert overheden en bedrijven omtrent communicatie, marketing en prospectie met de verschillende etnische groepen in België. Wij kunnen uw bedrijf ondersteunen om deze doelgroepen gerichter te benaderen en bij marketing-, communicatie- en productontwikkeling beter gefundeerde keuzes te maken.

Iconium werd opgericht op 10 oktober 2014 om als eerste en enige adviesbureau in België zich toe te spitsen op marketing inzake etnische doelgroepen. Veel bedrijven vergeten bij hun marketingstrategie dat er meerdere etnische groepen zijn waar ze hun pijlen op kunnen richten.

Onbekend en daardoor onbemind is mogelijks de reden om etnomarketing niet mee op te nemen.

Maar onderschat niet het potentieel aan klanten dat u laat liggen als bedrijf om ook deze groepen aan te spreken en uw marketing hier juist op af te stemmen. Wij hebben wel degelijk de kennis en kunde in huis om u hierbij te ondersteunen en samen met u een plan hiervoor uit te werken.

Indien u toch nog vragen heeft, aarzel dan niet om ze te stellen.

etno communicatie

etno communicatie

Uit studies weten we dat meer dan 80 % van de allochtone bevolking de mediakanalen van hun eigen roots volgen.
Wat voor nut heeft het wanneer u als bedrijf …

ETNO COMMUNICATIE

etno marketing

etno marketing

Allochtone Belgen vertegenwoordigen een koopkracht van circa 11 miljard euro. Oplettende ondernemers zoeken dan ook hun allochtone klanten doelbewust op en spelen …
ETNO MARKETING

etno prospectie

etno prospectie

Met ons uitgebreid netwerk van (informele) leiders en “ambassadeurs” binnen de etnische gemeenschappen, benadert iconium de community van binnenuit. Hierdoor …

ETNO PROSPECTIE

we engage people!

Missie:

Icomium etnomarketing heeft tot doel mensen van verschillende etnische origine te verbinden en aan te zetten tot samenwerking. Iconium zet hiervoor zijn eigen netwerk van etnische leiders in. De positieve invloed die deze leiders uitstralen, zonder te raken aan ieders eigenheid en persoonlijke overtuiging, vormt hierbij de basis om ons doel te bereiken. Iconium en zijn medewerkers gaan steeds zonder enig vooroordeel te werk en geven hierbij hun volledig engagement binnen het kader van deze missie.

Visie:

Het accepteren van cultuurverschillen, het doorbreken van vooroordelen over diverse etnische waarden en het anticiperen op de wens van anderen om samen te werken, laten toe om op een steeds kleiner wordende planeet samen te leven en de krachten te bundelen.
Iconium wil deze waarden vanaf het begin in zijn beleid integreren en mensen blijvend engageren ernaar te handelen.

“Engagement”: the action of engaging or being engaged (Bron: translate.google.be)
“Engageren”: zich verbinden (Bron: Vandale.nl)

“We engage people!”: Wij verbinden mensen! (Bron: iconium.be)

MEET THE TEAM

 enkele van onze klanten met engagement

CONTACTEER ONS

wat onze ambassadeurs zeggen

Engagement is een passie voor Ary… zelden iemand ontmoet die zo geëngageerd is om mensen te engagement te brengen !
Frank Goedertier, Professor in Marketing, Vlerick Business School
I had the privilege to work with Ary for a short while during a business process project while I was still studying. Ary’s highly professional, yet very kind attitude is something I truly admired and will always remember. Thanks again Ary! Good luck with your future!
Christophe Morre, Photo/Videographer at MORREC
Met het Milieu Charter van Voka trekt Ary Maes al jaren de duurzaamheidsgedachte. In 2015 schakelt hij een verzet hoger door in te tekenen op het MVO Charter. Hiervoor zal hij acties realiseren binnen de domeinen People & Profit. Ik denk dat dit geen probleem zal zijn aangezien Ary iemand is die mensen engageert. Zo heeft hij ook actief bijgedragen aan promotie van MVO door mensen te sensibiliseren en te enthousiasmeren.
Mathias Gullentops, Project Manager 'Corporate social responsibility', VOKA Chamber of Commerce Mechelen, Belgium
Ary is een sociaal georiënteerde persoon met een duidelijke visie. Een gedreven iemand met een grote kennis over zijn vak.
Rudi Thoelen, Director at Front Runner Outfitters Europe
It is a great opportunity if you can work together or do business with Ary. He is not satisfied with good work, but only with excellent work. And even the best is not enough. Ary is very ambitious and always aiming to improve or to do better. People like him are creating new things and adding value to business.
Bruno Wouters, Retail Development Manager, Mercedes-Benz Belux
Ary gaat meer dan 200% voor zijn bedrijf. Super snel in offertes (de snelste die ik ken) en bewust meer dan 100% klanten georiënteerd. Ary is geen leverancier, maar een business partner in alle betekenissen van het woord.
Patrick Moens, Owner, dynamoo.biz

het project HAYAT…

HAYAT, SAMEN WERKT HET!